Etikettarkiv: älgar fiser metangas

MP, MP, MP…

Har vissa medlemmar i Miljöpartiet som mål att sätta partiet i opposition eller ännu hellre att det ska åka ut ur riksdagen – för gott? Det finns uppenbarligen en medlem vid namn Henry Kallioniemi som gör sitt bästa för att ytterligare spä på kritiken mot partiet. Han har nämligen motionerat till partiets kongress om att rejält begränsa antalet älgar i Sverige. Bland annat så skriver han: ”Av klimatskäl bör avskjutning begränsas enbart av vad som krävs för att trygga artens långsiktiga fortlevnad, såsom vad gäller jakt på varg.”

Givetsvis så ska respekt visas mot alla förslag, men i det här fallet så avslog till och med hans eget parti motionen. Jag förstår hans tanke, och alla bäckar små som det heter. Men hur stor påverkan kan älgarna, en naturlig del av vårt djurliv, egentligen ha på jordens temperatur?

Kallioniemi skriver vidare: ”Djurhållningen orsakar metanutsläpp mest via djurens matsmältning med också genom markanvändning, utfodring och gödselhantering”. För egen del så upprepar jag återigen vad jag har sagt tidigare, att vi kanske ska se över våra matvanor först, både hur mycket som vi stoppar i oss och hur mycket som slängs av fullt ätbar mat. Jag tror att det har större påverkan på vår miljö än de älgar som finns i våra skogar.

 

Annonser