Etikettarkiv: biståndsfördelning

Sveriges viktiga biståndsarbete

Jag är ju av åsikten att vi människor ska stötta och hjälpa varandra och det även om vi bor på olika håll. Jag tror vidare att vi alla kan lära av varandra, vilket berikar oss på olika sätt. Men jag tror också att när vi ska ge bistånd så gör vi det bäst på plats. Att hjälpa människor så att de kan stanna där de bor är bra både för dem och landet. Sverige är förresten världens första land som har en utrikespolitik som grundar sig på jämställdhet. Naturligtvis så har vi sett dessa frågor förr och jobbat med dem, men de ligger nu till grund för all sådan här politik. Det borde ha skett tidigare och det borde bara både självklart och grundläggande, men på den här fronten så finns det mycket kvar att göra.

Varför är det då så viktigt att vi hjälper andra? Naturligtvis först och främst för dem som det berör, men även för närliggande länder och även övriga världen. Ju säkrare och tryggare en plats är ju bättre är det för andra då exempelvis fattigdom, sjukdom och krig påverkar omvärlden när människor flyr eller emigrerar. Att jobba för att stötta kvinnor när det gäller exempelvis egen försörjning gynnar inte bara dem själva utan landet i helhet, samt männen (även om de inte själva förstår det eller vill se det positiva) samt kommande generationer.

Vi har kommit så otroligt långt i Sverige och vi har det bra här och vi är jämlika. Jag påstår inte att allt är perfekt och rättvist och där lär vi aldrig hamna, men sådant är livet. Jämfört med de flesta andra länder så har vi det hur som helst bättre. Men så har det inte alltid varit och även vårt land har haft krig och svält och vi har varit ojämlika, både mellan olika samhällsgrupper, men tittar man på jämlikhet mellan kvinnor och män, så skär det genom alla grupper till kvinnornas nackdel. Det mesta av detta har vi lyckats förbättra eller rätta till. Nu är vi skyldiga att hjälpa andra som befinner sig där även vi har varit en gång. Den uppfattningen tror jag att de flesta delar.

 

 

 

Annonser