Etikettarkiv: Böcker om lokalpartier

Politikersamtal och bok om lokala partier

I dag har jag haft några väldigt givande samtal med två lokalpartipolitiker och en före detta dito. Jag hållet på att skriva en bok om lokala partier och kommer därför att göra ett flertal intervjuer vilka kommer att bli en viktig del av boken. Eftersom det finns lokala partier i ungefär hälften av våra 290 kommuner så är de en viktig del av demokratin, men de uppmärksammas sällan. Det finns dessutom väldigt lite dokumenterat och forskat på området. Men det gör bara det hela än mer spännande även om jag hoppas att intresset för partierna ska öka.

Jag ser verkligen fram emot att få höra mer om erfarenheterna från olika politiker i lokalpartier, men jag hoppas även att några politiker från riksdagspartierna vill ställa upp och berätta om sina erfarenheter när det gäller lokala partier i kommunfullmäktige. Min ambition är nämligen inte att framhålla den ena eller andra typen av parti eller värdera dem, utan att visa upp fler sidor av kommunpolitiken och demokratin. Just närdemokrati är ju något de lokala partierna ofta engagerar sig mycket för och de nära frågorna berör alltid invånarna, så det är väldigt viktigt att de lyfts fram.

Det har genom åren kommit och gått väldigt många lokalpartier, men domumentationen kring dessa är mer än knapphändig. Att hitta information om de tidigare partierna eller för den delen de existerande är inte helt enkelt. Men någonstans måste man ju börja och därför så har jag bestämt mig för att skriva en bok om detta. Det är också ett sätt att ta tillvara på mina egna erfarenheter genom åren. Jag hoppas att jag när jag är färdig kan bidra med något värdefullt. Jag kan i alla fall försöka och det är ett väldigt spännande arbete just att göra det här. När boken är klar så kommer jag självklart att berätta det här på bloggen.

 

Annonser