Etikettarkiv: demokratiskt beslut

Är demokrati alltid att majoriteten bestämmer?

Just det fick jag återigen anledning att fundera över i går, med tanke på en del kommentarer som jag läste om demokrati då vi har fått en ny prins. Någon menade att det måste vara demokratiskt att ha ett kungahus eftersom majoriteten av svenska folket vill det. Andra sa att det inte nödvändigtvis är så. Jag skulle vilja påstå att det beror på frågan om ett beslut är demokratiskt.

Om nu majoriteten av svenskar vill att kungahuset ska behållas så kanske just det här exemplet är ett sådant där man får acceptera att det är ett demokratiskt beslut. Jag tror att de flesta – hur ojämlik en sådan insitution än må vara – kan leva med det. Men det är var och ens demokratiska rättighet att jobba för dess avskaffande och där kommer vi att hamna om tillräckligt många är tillräckligt motiverade.

Men det finns annat som bättre illustrerar problemet och det kan vara olika minoriteters rättigheter. Det var först 1979 som Sverige slutade att se homosexualitet som en sjukdom. Först 1995 fick homosexuella gifta sig.

Om majoriteten av svenskarna anser att vi ska gå tillbaka till det gamla och föråldrade synsättet som inkluderar förtryck här så kan de på demokratisk grund besluta så. Men är det demokratiskt? Nej, verkligen inte. Demokrati handlar alltså inte alltid om att göra vad de flesta vill eller tycker är rätt, utan att alla medborgare ska ha det så bra som möjligt och ha samma rättigheter.