Etikettarkiv: feministisk

Är vår regering feministisk eller maskulinistisk?

Ja man kallar sig för världens första feministiska regering och man pratar gärna om hur jämställd man är. Men den politik som bedrivs är i mångt och mycket motsatsen. För hur kan man kalla sig feminist när man gör allt för att hjälpa en liten andel män som har kommit hit, samtidigt som det går ut över kvinnorna? Som jag tidigare har nämnt så skulle en kvinna i ett u-land kunna få föda sitt barn på ett lasarett om vi hjälpte henne med ynka 150 kronor. Det skulle förebygga många dödsfall både för mödrar och barn. Visst så är vi generösa när det gäller biståndspengar, men vi har samtidigt dragit in en del av dem för att ha råd att hjälpa flyktingar som har tagit sig till Sverige.

Är jag då emot att vi ska hjälpa flyktingar och ge dem en fristad här? Nej, absolut inte. Däremot så kan jag för mitt liv inte förstå varför man inte har reglerat den typen av invandring och sett till att det är hälften kvinnor och hälften män som tas emot. Nu har vi istället ett system där vi välkomnar endast 10 procent kvinnor. Så sned är nämligen fördelningen. Nu har vi inte motat bort dem, men man hade kunnat vara tydligare med att vi vill ha en jämn könsfördelning. Då hade inte flyktingströmmen sett ut som i dag. Det borde vi ha gjort dels för att slippa en snedfördelning mellan kvinnor och män på sikt, men framför allt för att inte kvinnorna ska bli ännu mer utsatta. De blir nämligen det när de blir kvar i ett land i krig eller i en flyktingförläggning i ett u-land.

Ett annat problem med överrepresentationen av män är att fler kvinnor blir förtryckta även efter flykt. Vissa lever under ännu strängare förhållanden än hemma. Vi vet också att flickor inte hinner med sina studier då både deras mammor och pappor kräver att de hjälper till i hemmet i för stor utsträckning. Vi har kvinnor i Sverige som inte får lära sig svenska eller söka ett arbete då deras män förbjuder det. Vi har kvinnor som blir betraktade som horor om de inte använder slöja. Allt det här pågår med regeringens goda minne. Allt kan naturligtvis inte skyllas på nuvarande regering, för den förra har också varit med och ställt till det, men det mesta av den negativa utveckligen har skett de senaste åren och det under en feministisk regering, eller om den inte är maskulinistisk? För särskilt jämställd är då inte den här politiken. Jämställdhet verkar bara gälla oss vita infödda kvinnor som har förfäder här så långt tillbaka som vi kan se.

 

Annonser