Etikettarkiv: http://asikt.dn.se/asikt/debatt/revidera-lagen-om-religionsfrihet-for-barnens-skull/mansklig-rattighet-att-fa-dela-sin-tro/

Medlem i Livets ord bemöter före detta medlem i Jehovas vittne

Härodagen så skrev jag om utövning av religion i skolan och länkade till ett debattinlägg skrivet av en före detta medlem i Jehovas vittnen. Häromdagen så bemöttes det inlägget från en representant av Livets ord. Jag tänkte reflektera lite kring det. http://asikt.dn.se/asikt/debatt/revidera-lagen-om-religionsfrihet-for-barnens-skull/mansklig-rattighet-att-fa-dela-sin-tro/

Mycket i artikeln är tänkvärt och givetvis så uppfostrar vi våra barn utifrån egna värderingar och det är ju det naturliga. Men jag kan inte tolka en av kommentarerna som annat än medveten missuppfattning, då det talas om att man skulle hindra föräldrarna från att dela tron med sina barn. Det som Rose Carlmark talade om var inte att hindra föräldrarna från detta, utan att tron inte skulle påverka barnen så att de inte fick delta i samma aktiviteter som de andra eleverna.

Det är två skilda saker och det ena utesluter självklart inte det andra. Att man som troende ingår i en gemenskap hindrar inte att en tolerant förälder låter sitt barn vara en del av gemenskapen i skolan, alltså den där inte religionen styr allt utan där man får vara just barn och ungdom utan att ta hänsyn till föräldrarnas värderingar kring religion. En förälder som är så pass öppen ger också sitt barn en större möjlighet till egna reflektioner och en större tolerans till sin omgivning. Det är i alla fall vad jag tror.

Givetvis ska alla föräldrar få fostra sina barn i en anda som för dem är den rätta, men gör inte barnen till era religiösa budbärare!