Etikettarkiv: https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Det är inte inom alla områden som vi vill ha jämställdhet

Nej, faktiskt inte. Ett sådant är område är naturligtvis självmord. Men ska vi tala jämställdhet så är det männen som är förlorarna här; två tredjedelar av alla självmord som begås, begås av män. Naturligtvis så är det viktigt att veta hur man ska kunna förhindra detta och vad det beror på. Däremot så vore det fel att tala om att man vill att självmorden ska bli mer jämställda. Här finns det bara ett mål och det är att eliminera dem. Dock så är statistiken återigen en bekräftelse på hur män är i underläge när det handlar om känslomässiga situationer.

Variationen inom könen är självklart stor, som alltid, men generellt så har kvinnor relationer som är närmare och de är inte lika benägna att visa upp en fasad eller gömma sig bakom en tuff eller häftig yta. Många mäns relationer är tyvärr ytliga eller till och med obefintliga. Så även om man inte kan sträva efter att ändra några siffror när det gäller självmord på annat vis än att förhindra alla att begå detta definitiva, så är det viktigt att veta hur man kan förhindra att så många män och ibland även pojkar, gör detta oåterkalleliga.

Även när det gäller trafikdöden så dominerar männen, men här är det lättare att få ner antalet då det till största delen handlar om risktagande. Trots detta så är givetvis även det här ett område där man inte ska sträva emot jämställdhet utan nollvision. Både när det gäller självmord och trafikolyckor så finns det mycket förebyggande som kan göras och precis som inom många andra områden så måste vill hålla på tills vi har lyckats. Ett förlorat liv är oåterkalleligt och därför får vi aldrig ge upp.

 

Hat föder hat

Nyligen så skrev jag om en kvinna som sa sig vara stolt manshaterska. Jag skrev inte hennes namn eftersom jag faktiskt hade svårt att tro att det var sant, men det var det. I ärlighetens namn så har hon visserligen sagt att hon inte hatar alla män, men det kommer liksom i skymundan när man gör sådana uttalanden. Men hat föder hat och kanske hon kommer att orka släppa hatet en dag. Hon – Marwa Karim – har nämligen blivit otroligt utsatt från andra elever under sin skolgång. Men hon var stark och började blogga och har efter det fått mycket stöd har jag läst.

För mig blir det här tveeggat då jag trots det jag nu har fått veta ändå blir lika upprörd över vad hon står för. Jag tror dessutom att man måste tänka med hjärnan och inte hjärtat här, för det finns alltid en bakgrundshistoria till saker som sker. Allt går att förstå och ursäkta om man vill. Däremot så är det inte alltid bra att göra det, för börjar vi visa förståelse för det hat som uttrycks på det här viset så är vi farligt ute. Det ger också fel signaler till barn och ungdomar som lär sig att det är okej att hata andra öppet.

Men jag blir samtidigt otroligt illa berörd över att läsa att när hennes mobbare fick nys om bloggen där hon berättade om det hon hade upplevt så startades en facebookgrupp med namn ”Alla vi som vill att Marwa Karim dör”. Det är så bedrövligt så det finns inte ord. Den här tjejen orkade kämpa vidare, men alla gör inte det och man kan undra vad det är för människor som vill ha på sitt samvete att man har drivit någon i döden, för sådant händer.

 

Vi måste göra mer för att eliminera självmorden

2008 beslutade riksdagen om nollvision när det gäller självmord. Uttrycket nollvision möttes med skepsis från vissa håll, men inte alla. Målet är självklart dock detsamma oavsett hur man benämner problemet och här finns verkligen mycket att göra. Jag är övertygad om att arbetet görs som planerat, men tyvärr så känner jag inte att man från högre ort har inkluderat de lokala politikerna tillräckligt. Så är det tyvärr ofta i olika frågor, ansvariga kommunalråd för olika frågor bjuds inte in i den omfattning som de borde. Det gäller både nu- och dåvarande regering. Det hoppas jag ska bli bättre och när det gäller självmord så är det för viktigt för att inte ha en dialog.

1 531 människor tog livet av sig i Sverige år 2014. Det är en hisnande siffra. De flesta ungdomar som dör gör det på grund av självmord och det en tragedi varje gång som det händer. Det sägs ibland att människor begår självmord på grund av enstaka händelser, men det är mer komplext än så och därför så behövs mycket mer kunskap, för det går att förebygga det här.

Mind är en förening som jobbar med dessa frågor och som hjälper personer som mår dåligt men även deras omgivning. Behöver du själv stöd? Tveka inte att ringa, mejla eller chatta. https://mind.se/sjalvmordslinjen/ Mind finns som stöd dygnet runt. Vi måste prata mer om självmord, både för de människors skull som mår dåligt, men även för deras vänners och anhörigas skull. Liv ska inte avslutas så här och vi kan alla finnas där när någon mår dåligt. Du också!