Etikettarkiv: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.3043768–du-ska-fan-bli-av-med-ditt-jobb-vi-ska-ga-till-rektorn-

Problemen börjar inte på gymnasiet

I dag så läste jag en debattartikel som var skriven av en uppgiven gymnasielärare, vilken handlade om elevers makt och bristande stöd till lärare från skolors ledning när det behövdes. Som elev kan man tydligen få sin vilja igenom om man hotar med att byta skola när man inte är nöjd. Att vuxenvärlden inte styr och sätter gränser är enligt läraren ett stort problem och det försämrar den svenska skolan. Jag tror att vi är många som håller med och det verkar bland vuxna, både föräldrar och personal, ibland finnas en ovilja eller rädsla att ta tag i problemen i tid. Det här häller självfallet inte gäller alla, men tyvärr tillräckligt många för att det ska vara ett problem.

Om man har stökiga och uppkäftiga elever som stör lektionerna när de går på gymnasiet så undrar man om problemen verkligen är nya. Varför skulle en väluppfostrad och respektfull elev plötsligt bli otrevlig och störa de andra i klassen när de försöker jobba? Jag påstår inte att det aldrig har hänt, men jag finner det högst osannolikt att det är en regel. Med andra ord: Varför har inte skolan tillsammans med föräldrarana löst problemen tidigare? Är det rimligt att en elev ska kunna ta sig genom hela grundskolan och in på gymnasiet med ett sådant beteende? Naturligtvis inte.

Det är också orättvist mot eleverna själva då både hemmen och skolan har svikit dem och de sedan går ut i vuxenlivet med ett beteende som ständigt kommer att ge dem problem. Deras betyg är förmodligen inte något att skryta med heller. Om vi fortsätter att blunda när eleverna går i grundskolan så kommer vi fortsätta ha problem på gymnasiet, svårare än så är det inte. Jag hoppas att debattartikeln kan påverka så att berörda gör vad de ska och slutar blunda när de borde titta.

 

Annonser