Etikettarkiv: jämställdhetsblogg

Jämställdhetsutbildning

Jag hittade gamla anteckningar från när jag var kommunalråd och ansvarig för jämställdhetsfrågorna i Huddinge. Först så vill jag säga att vi hade – och självklart fortfarande har – många engagerade anställda som jobbar för att barnomsorg, hemtjänst och fritidsaktiviteter med mera ska vara jämställda. Mycket som rör de här frågorna är luddigt eller till och med osynligt, så därför är det viktigt att granska sitt arbetssätt. Det är viktigt att göra det för att ge invånarna så bra service som möjligt.

Anteckningarna handlade förresten om utbildning för politiker. Jag minns en av de första utbildningarna som vi hade och hur tydligt det var att vi ibland ligger ljusår ifrån varandra. En i gruppen tog till orda och menade att det spelar väl ingen roll om han eller frun steker korven till middag. Han hade med andra ord inte någon som helst insikt i varför vi skulle jobba med jämställdhet. I samma grupp fanns även en politiker som hade studerat jämställdhet på högskolenivå, så diskussionerna blev minst sagt intressanta.

Det här är många år sedan nu och jämställdhetsarbetet har sedan länge varit självklart och att ingen protesterar oavsett parti eller vilken bakgrund man har, beror säkerligen på att Huddinge alltid har drivit frågorna väldigt sansat. Vi pratade aldrig om feminism och de flesta beskrev sig heller inte som feminister, utan det var poängen som sådan som var i fokus. Exempelvis så diskuterades vikten av att bemöta elever likvärdigt, se till att män och kvinnor får hemtjänst på lika villkor, hur invånarna ska bemötas när de kontaktar kommunen och så vidare. Driver man jämställdhetsarbetet på rätt sätt så slipper man konflikter, det borde vissa ”feminister” tänka på, för det gör att fler inkluderas och förstår vikten av arbetet.