Etikettarkiv: Jedeförföljning Sverige

Därför får demokratin aldrig tas för given

Många, de flesta skulle jag våga påstå, ser vår demokrati som given, självklar och naturlig. Det är ju så som det ska vara. Vi ska alla ha rätt till våra åsikter och vi ska kunna rösta på vem vi vill. Många deltar i samhället och påverkar det på olika sätt och jobbar för demokratins bevarande, men ännu fler är inte politiskt aktiva eller en del i att påverka samhällsutvecklingen på annat sätt. En sak att göra för att ta del av demokratin och stötta den är naturligtvis att rösta, vilket de flesta gör, men alldeles för många är soffliggare, man hoppas på att någon annan än en själv ska ta ansvaret för välfärden. Men vad händer om tillräckligt många inte bryr sig? Eller vad händer om mörka krafter blir för starka? Om vi som står för demokrati, yttrandefrihet och delaktighet blir för få eller för svaga? Kanske är vi till att börja med tillräckligt många, men för naiva och inte förstår allvaret.

Historien får inte upprepa sig igen, säger människor då och då, och syftar på andra världskriget. Nej, det får den verkligen inte! Därför ska människors lika värde alltid tas hänsyn till. Bara om vi förstår historien så kan vi se tecknen om de finns där. 1932 började siffrorna för Hitler och hans parti, Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, gå ner. De var fortfarande stora, men det gick åt fel håll. 30 januari 1933 ledde omständigheterna ändå till att högerpartierna stöttade honom och vid årets slut fanns det bara ett parti. Jag är inte speciellt orolig för att vi i Sverige ska hamna där, men vi har alla ett ansvar för att det inte ska ske och jag önskar att fler insåg hur skör demokratin ibland är.

I april 1933 skrev en jude i ett brev bland annat att: ”Jag fruktar att vi bara är i början av en utveckling som i enlighet med en väl uttänkt plan avsiktligt syftar till att tillintetgöra alla medlemmar av den judiska rasen ekonomiskt och moraliskt – helt urskillingslöst.” I flera år innan andra världskriget bröt ut och judeutrotningen började så förföljdes alltså judarna. Medborgerliga rättigheter togs ifrån dem och många emigrerade. Det är bara vi själva som tillsammans kan förebygga sådant här och därför ska demokratins återerövrande ständigt vara närvarande.