Etikettarkiv: Kostnader Migrationsverket

Så otroligt fel vi har gjort och gör angånde flyktingar

Det gör ont i en när man tänker på att det ständigt finns människor på flykt på grund av fattigdom, naturkatastrofer och krig. En siffra som tros stämma väl med sanningen är att 60 miljoner befinner sig på flykt på olika håll i världen. Hur hanterar vi som medmänniskor detta? Sverige är stort till ytan och vi är ett rikt land. Varför inte ta emot alla? Vi får säkert plats. Många vill ju för övrigt ha vare sig gränkontroller eller gränser. Ja i teorin så är det ju en vacker tanke, men i praktiken? Katastrof så klart! Men var går gränsen? Vissa är naiva och tror att det inte finns någon, andra – del flesta – drar den rimliga slutsatsen att vi kan hjälpa några men inte alla. Sedan har vi dem som tyvärr anser att inte en enda människa ska få komma in. Om vi när flyktingströmmen drog igång hade velat hjälpa så många som möjligt och samtidigt undvika problem och kulturkrockar så hade vi skött det här på ett helt annat sätt. Vi hade sett till att endast ta emot ett visst antal flyktingar och då med en jämn fördelning av kön och ålder. Vi hade haft en fungerande gränskontroll som hade krävt legitimering.

Vidare så hade vi varit bra mycket tydligare med att ingen form av kriminalitet accepteras. Lagar och sociala koder och kultur hade förmedlats. Rätt och slätt vad som gäller i vårt land. Men vad vi framför allt hade gjort så hade det varit att lägga krutet på närområdena där det är problem. Då hade vi kunnat hjälpa otroligt många fler. När hörde ni förresten en politiker eller någon annan som pläderar för öppna hjärtan tala om de stackars människorna som befinner sig i flyktingläger och där många får klara sig på 7 liter vatten per dygn? Det ska räcka till allt, både hygien och matlagning. Här i Sverige förbrukar vi mellan 200 och 400 liter per person och dygn. I stället så lägger man fokus på att alla ska ha likvärdig standard och det oavsett om man är ny här eller inte. Även många flyktingar själva som har kommit hit har åsikter och krav. Men alla andra då, dem som vi inte ser, eller som många på ett outgrundligt sätt lyckas förtränga?

Och all denna fattigdom. För så lite som 150 kronor kan en kvinna i Kongo slippa föda sitt barn i en hydda och få åka till ett sjukhus i stället. Det är bedrövligt hur vi fördelar pengar. De allra fattigaste tar sig inte någonstans, det är de med resurser som lyckas ta sig hit och det är dem vi ser. Jag anser som de flesta andra att vi ska ta emot människor som har lyckats ta sig hit om de har hjälpbehov, men långt ifrån så många som vi gör nu. Bara Migrationsverket gjorde av med den astronomiska summan 59 miljarder förra året!!! Då ingick bland annat bidrag till kommunerna, men alla är medvetna om att det kostar mycket mer då pengarna inte räcker. Så här fortsätter det samtidigt som vi vet att bara en bråkdel av pengarna skulle kunna hjälpa otroligt många fler flyktingar och även svältande människor. De flesta finns nämligen kvar i närområdet. Men vi offrar dem till förmån för en bråkdel av alla hjälpbehövande. Varför? För mig är det här syniskt och inget annat.

 

Annonser