Etikettarkiv: Kösystem friskolor

Bra att gå emot skolkommissionen

Skolkommissionen som i våras avslutade sitt uppdrag från regeringen http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/skolkommissionen-har-avslutat-sitt-uppdrag/ anser bland annat att man ska ha ett lottningssystem i stället för kösystem till friskolor. Jag har bloggat om detta en gång tidigare, men vill utveckla det här lite mer. Frågan är verkligen viktigt. Både för den enskilda individen och för samhället så är jämlikhet det bästa, och speciellt viktigt är det när vi talar om barn och ungdomar som har mycket mindre möjlighet att påverka sina liv än vad vi som är vuxna har. https://wallenborgspolitikblogg.wordpress.com/2017/05/12/det-blir-ingen-lottning-till-de-fristaende-skolorna/ Men viktigt är även principerna kring rättvisa, då många inte kan acceptera annat än millimeterrättvisa.

Skolverket gick ju emot kommissionen och sa nej till lottningssystemet. Bra säger jag! Först och främst så tror jag att det är viktigt att vi kan acceptera att exakt rättvisa aldrig går att uppnå. Kan vi ta det till oss så blir allt enklare och mycket mer sansat. Vissa föräldrar kommer alltid att fixa för sina barn, det är som det är med den saken. Men, vi kan göra mycket för barn vars föräldrar av olika anledningar inte gör något alls för att pusha dem, eller ens stöttar dem i sin skolgång. Det absolut viktigaste är att alla skolor, och nu talar jag främst om de kommunala, är så bra så att eleverna får en fullvärdig utbildning och har goda möjligheter att lämna skolan med fullständiga betyg. Det är där som huvudproblemet ligger, för alla kan inte gå i friskolor och nu är det människor vi talar om, inte statstik som ska se snygg ut. Därför så måste mer göras där problemen finns.

Jag vet inte riktigt vad man vill uppnå i slutänden när det gäller exempelvis lottningen. Det kommer ändå bara att vara en minoritet av elever till sämre bemedlade föräldrar som kommer in där, oavsett system. Men alla de andra då, de som blir kvar på skolan som inte förmår hjälpa dem och där många föräldrar inte engagerar sig för barnen? Jag tror att skolan för det första måste vara mycket tydligare med vilka förväntningar som finns. Öka samtidigt samarbetet med hemmen. Skolan ska också ha som mål att hundra procent av eleverna klarar av sin skolgång; intelligens och förmåga kommer inte från vilken gatuadress som man har. Högre förväntningar och mer stöd och fler kommer utan tvekan att klara skolan precis som de flesta andra gör. Sedan så finns det faktiskt en orättvisa i att föräldrar som engagerar sig i sina barn riskerar att de blir utan plats. Uppmuntra och informera i stället än att låta skolgången bli en slump genom lottning.

 

Annonser

Det blir ingen lottning till de fristående skolorna

Bra! Jag vet att många är positiva till att man ska kunna komma in på friskolor genom lottning, men jag anser ändå att det är fel och orättvist. Däremot så önskar jag att blandningen av elever vore större än vad den uppenbarligen är, men lottning är inte svaret på det. För det första så finns det ingen total rättvisa, så vissa föräldrar kommer alltid att kratta manegen åt sina ungar, medans andra inte ens kommer att ta reda på vilka möjligheter som finns.

Med det sagt så är det helt uppåt väggarna att man både kan och i vissa fall ska behöva ställa sin telning i skolkö redan som nyfödd. Vissa föräldrar gör det, men jag tror faktiskt att majoriteten av oss inte gör det eller ens tänker tanken att det ska behövas, eller ens är tillåtet. Just kösystemet är en av de saker som skulle kunna ändras på för att få ett rättvisare system. Man skulle kunna ha en gräns på två år innan skolstart.

Vad kan mer göras? Många skolor skickar brev till hemmen och informerar om sin skola. Dock långt ifrån alla, men går man in på sin kommuns webbplats och söker på skolor så får man upp alla både kommunala och fristående. Någonstans så måste man ta ett eget ansvar och när det endast handlar om ett par knapptryckningar så är det ännu svårare att försvara ett lottningssystem. Fast jag tycker samtidigt att kommunen ska informera nyinflyttade invandrarföräldrar som anmäler sina barn till grundskolan eller gymnasiet, om att det finns alternativ. Det är inte lätt att veta annars och förmodligen är det här en del av problemet. Men när man vet om detta så måste valet ligga hos den enskilde.