Etikettarkiv: Lärarnas riksförbund

Var är det skrivna språket i diskussionen om skolan?

Skolresultat är något som det ofta talas om och det jämförs skolor med varandra, talas om vikten av att ha ett bra språk, kunna svenska, hur resultaten ska höjas på de dåliga skolorna, hur språk är en maktfaktor och så vidare. Men vad menar politiker, tjänstemän och media om man tittar lite djupare på det här? Dessutom: hur kan föräldrar ställa krav när inte skolan lever upp till det det borde? Det jag tänker på är att inte bara kunna läsa bra och ha ett bra verbalt språk, utan att även kunna skriva korrekt. Ett bra ordförråd är självklart något som alla behöver, men att sedan kunna skriva en text på ett begripligt sätt kräver mer, och många elever har tyvärr svårt för detta.

Vi har två stora lärarförbund, det ena är Lärarnas Riksförbund. Av nyfikenhet så läste jag några debattartiklar och pressmeddelanden, och det finns en hel del fel i texterna. De är inte så grova så att man inte förstår innehållet, men det är slarvfel som man inte har brytt sig om att ta bort. Varför kan man undra. Förbundet om någon borde väl hålla fanan högt, speciellt som man driver frågan om högre löner?

Varför är inte korrekt skriven svenska med rätt uppställd text, grammatik och skiljetecken något som har samma status som annat i skolans värld? Att kunna skriva ordentligt är viktigt för alla, speciellt som vi kommunicerar mycket med varandra via text. Att få lära sig hur en mening är uppbyggd så att det inte blir syftningsfel ser inte bara bättre ut, det förebygger missförstånd och förbättrar läsflödet. Att känna till olika skiljeteckens betydelse är lika viktigt det. Ändå så ser man så ofta sådana fel. Det är sådana här kunskaper som är grunden till bra svenska och därför så borde statusen för det skriva ordet höjas. Vågar man hoppas på att något parti tar upp det här i nästa skoldebatt?

 

Vi borde visa det skrivna språket mer respekt

Ofta när jag hör om elevers dåliga kunskaper så tänker jag på vilka deras förebilder är, vilka är vi vuxna så klart och då främst deras lärare. Det är de som ska förmedla kunskap och ge dem en bra grund att stå på. Ju mer man kan, ju lättare är det att lära sig nytt. Men om man inte har fått alla verktyg med sig då? Det sägs att språket är ett maktmedel och en statusmarkör. Den som behärskar språket har ett försprång och det gäller både det talade och det skrivna ordet. Här handlar det inte bara om att ha ett rikt ordförråd eller att vara bra på att prata, det är även viktigt att man har en språklig förståelse i övrigt och vet hur man formulerar sig och när det gäller det skrivna språket så skapar okunskap både missförstånd och ger ett dåligt intryck till andra. Det kan också göra en person osäker och bli hämmande om det känns svårt att skriva korrekt.

Till att börja med så skulle jag vilja påstå att eleverna i skolan får otroligt mycket bra kunskap med sig ut i livet och jag har mött så många engagerade lärare genom åren, men när det gäller det skrivna språket så är min erfarenhet dessvärre inte densamma. Men det kritiseras inte. Det här är helt klart en alldeles för känslig fråga, för i princip ingen vågar ta i den. Däremot så är det lätt att klaga på elevernas bristande skrivkunskaper. Men om de ofta ser texter som har felaktiga skiljetecken, är felaktigt uppställda och har andra fel, hur ska vi kunna kräva mer av dem? Det är ju lärarna som ska förmedla all kunskap till våra barn och det gör de ofta väldigt bra anser jag, men just det språkliga verkar inte vara lika viktigt och det är väldigt synd. Hur ska vi för övrigt kunna kräva att de ska göra rätt om kunskapen inte fullt ut förmedlas?

Nu vet jag att många anser att jag är petig i överkant när det gäller skriven text och jag vet att jag är petig. Men jag brukar tänka att om man har ambitionen att göra rätt så blir det inte lika ofta fel som om man inte bryr sig och när det gäller skolan så tycker jag att det borde vara en strävan mot det korrekta hela tiden. Så är det inte och det är inte bara min erfarenhet tyvärr. Av nyfikenhet så tittade jag på webbplatserna för Läraranas riksförbund och Lärarförbundet och till och med där så hittar man flera fel. Varför?