Etikettarkiv: Mind

Bättre samarbete kan minska antalet självmord

Om de olika vårdformerna vore bättre på att samarbeta så skulle färre liv tas, det är ett faktum. De flesta av dem som begår självmord har bara någon vecka eller någon månad innan haft kontakt med vården. Eftersom självmord går att förebygga så måste medvetenheten bli större här. Till exempel vid depression så ökar risken drastiskt. Det är inte så konstigt naturligtvis, men hur tas dessa patienter omhand och är alla läkare medvetna om hur stor risken är? Hur reagerar den övriga omgivningen när någon som mår dåligt öppnar sig? Många kanske tror att eventuellt prat om självmord är ett sätt att få lite uppmärksamhet bara.

Pojkar och män är överrepresenterade och man vet att till exempel skilsmässa och arbetslöshet är en riskfaktor. Både vården och övriga omgivningen kan göra mycket här. För dem som inte har kommit i kontakt med självmord så är det säkert lätt att tro att det inte är ett så stort problem, men fler än fyra självmord begås per dag. I DN fanns för några år sedan en kort men intressant artikel som jag länkar till här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-loper-storre-risk-for-sjalvmord/

Ända sedan 1931 har föreningen Mind arbetat för att förbättra den psykiska hälsan. Trots detta så känner väldigt få till dem. https://mind.se/om-oss/detta-gor-vi/ Deras arbete för psykisk hälsa handlar om mer än bara förebyggande mot självmord vilket är bra, för tillvaron handlar ju inte bara om att vara vid liv, utan att faktiskt leva också. Alla kan vi hjälpa till att sprida kunskap och själva lära oss mer för både vår egen och vår omgivnings skull. Ju fler som gör detta, ju fler kommer att må bättre och ju färre kommer att ta sitt liv.

 

Annonser

Fler självmord på sommaren

Ett stort folkhälsoproblem i Sverige är självmord. Människor känner att livet är så tungt så det blir den enda utvägen till sist. Många kanske tror att ett självmord alltid är planerat, men speciellt sommartid så är det många som sker impulsivt. För oss flesta så är sommaren skönare ju varmare och soligare den är, men för många så blir just dessa saker det som gör det outhärdligt. Vårdguiden skriver väldigt bra om det här och de ger även tips på var man kan vända sig både om man bär på självmordstankar och om man är vän eller anhörig. http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Sjalvmordstankar/?ar=True

Självmord går att förebygga, men kunskapen är alldeles för låg hos de flesta. Ett förlorat liv går dessvärre aldrig att få tillbaka, så det är sorgligt att just de här problemen får så litet utrymme i folkhälso- och hälsopolitiken. Jag menar inte att det ska vara på bekostnad av annat, men kanske hälsa som politiskt område helt enkelt borde få större utrymme totalt. Ibland så skrivs och talas det om självmord, men det är oftast i samband med någon speciell händelse som att till exempel en känd person har tagit sitt liv. Sedan så tar det slut där och de råden och den där kunskapen om vad som vi alla som medmänniskor kan göra, ja de kommer aldrig.

Har du någonsin svarat ärlig på frågan ”Hur står det till”? Testa och se hur många som verkligen menar vad de säger. Det är visserligen en artighetsfras, men om någon, speciellt som du inte förväntar dig, ärligt talar om att det inte är bra, var då beredd att lyssna. I de flesta fall så kan det räcka med att få prata av sig, men det kan faktiskt vara så att någon mår mer dåligt än att det bara är lite extra motigt för tillfället. Det finns hjälp att få när man mår som sämst, men ibland så behöver omgivningen rycka in och se till att den hjälpen fås. Så avbryt inte och visa ointresse om någon öppnar sig för dig. Lyssna och visa att du finns där.

 

 

Det är inte inom alla områden som vi vill ha jämställdhet

Nej, faktiskt inte. Ett sådant är område är naturligtvis självmord. Men ska vi tala jämställdhet så är det männen som är förlorarna här; två tredjedelar av alla självmord som begås, begås av män. Naturligtvis så är det viktigt att veta hur man ska kunna förhindra detta och vad det beror på. Däremot så vore det fel att tala om att man vill att självmorden ska bli mer jämställda. Här finns det bara ett mål och det är att eliminera dem. Dock så är statistiken återigen en bekräftelse på hur män är i underläge när det handlar om känslomässiga situationer.

Variationen inom könen är självklart stor, som alltid, men generellt så har kvinnor relationer som är närmare och de är inte lika benägna att visa upp en fasad eller gömma sig bakom en tuff eller häftig yta. Många mäns relationer är tyvärr ytliga eller till och med obefintliga. Så även om man inte kan sträva efter att ändra några siffror när det gäller självmord på annat vis än att förhindra alla att begå detta definitiva, så är det viktigt att veta hur man kan förhindra att så många män och ibland även pojkar, gör detta oåterkalleliga.

Även när det gäller trafikdöden så dominerar männen, men här är det lättare att få ner antalet då det till största delen handlar om risktagande. Trots detta så är givetvis även det här ett område där man inte ska sträva emot jämställdhet utan nollvision. Både när det gäller självmord och trafikolyckor så finns det mycket förebyggande som kan göras och precis som inom många andra områden så måste vill hålla på tills vi har lyckats. Ett förlorat liv är oåterkalleligt och därför får vi aldrig ge upp.

 

Vi måste göra mer för att eliminera självmorden

2008 beslutade riksdagen om nollvision när det gäller självmord. Uttrycket nollvision möttes med skepsis från vissa håll, men inte alla. Målet är självklart dock detsamma oavsett hur man benämner problemet och här finns verkligen mycket att göra. Jag är övertygad om att arbetet görs som planerat, men tyvärr så känner jag inte att man från högre ort har inkluderat de lokala politikerna tillräckligt. Så är det tyvärr ofta i olika frågor, ansvariga kommunalråd för olika frågor bjuds inte in i den omfattning som de borde. Det gäller både nu- och dåvarande regering. Det hoppas jag ska bli bättre och när det gäller självmord så är det för viktigt för att inte ha en dialog.

1 531 människor tog livet av sig i Sverige år 2014. Det är en hisnande siffra. De flesta ungdomar som dör gör det på grund av självmord och det en tragedi varje gång som det händer. Det sägs ibland att människor begår självmord på grund av enstaka händelser, men det är mer komplext än så och därför så behövs mycket mer kunskap, för det går att förebygga det här.

Mind är en förening som jobbar med dessa frågor och som hjälper personer som mår dåligt men även deras omgivning. Behöver du själv stöd? Tveka inte att ringa, mejla eller chatta. https://mind.se/sjalvmordslinjen/ Mind finns som stöd dygnet runt. Vi måste prata mer om självmord, både för de människors skull som mår dåligt, men även för deras vänners och anhörigas skull. Liv ska inte avslutas så här och vi kan alla finnas där när någon mår dåligt. Du också!