Etikettarkiv: Naturvårdsverket

Vart tog miljön vägen i allt klimatprat?

Klimatet ja, det absolut största modeordet inom dagens politik och det sedan många år tillbaka. Där där som alla vet vad det är men kanske inte den exakta innebörden. Enligt SMHI så beskrivs det så här: ”Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått.” Naturvårdsverket skriver på det här viset: ”Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid.” Det är alltså inget som är lika påtagligt som övriga miljöfrågor och sådant som vi snabbare ser konsekvenserna av, ändå så kommer miljöfrågor i allmänhet i andra hand numera. Det har under alla år gjort mig bekymrad. Faktum är att just miljöfrågorna var en av de saker som på 80-talet väckte mitt politiska intresse. Ändå så har jag inte engagerat mig så mycket som jag egentligen skulle ha velat. Varför? Därför att det inte går att prata miljö utan att samtidigt diskutera och etikettera allt med klimat.

Jag är fullt och fast övertygad om att vi skulle kunna engagera fler människor på ett bättre sätt om vi vågade prata om miljöfrågor, där ju klimatet faktiskt ingår, och inte tvärtom. Det här med klimatförändringar är abstrakt, det tar decennier eller ofta århundaden innan vi ser konsekvenserna av vad vi gör och dessutom så ändras klimatet konstant oavsett oss människor. Kan vi påverka då? Det är fullt möjligt, det säger jag inte emot. Jag tror precis som andra att vi gör det. Frågan är bara i vilken omfattning. Men det finns mycket annat som vi till hundra procent vet att vi påverkar här och nu, men de frågorna försvinner ofta i debatten. Det är just det som bekymrar mig.

När vi jobbade med olika dokument i kommunen när jag var politiker så försökte jag påverka det här, jag ville att formuleringar skulle bli tydligare och konretare, men det gick oftast inte. Kanske man gick med på att ändra lite lite, men så att det verkligen blev skillnad, nej det gick inte. Klimatet skulle baske mig med även där det egentligen inte behövdes ens. Är man i minoritet, eller som jag, helt ensam, ja då säger det sig ju självt att man inte får som man vill. Så var det många gånger även i andra frågor och jag är vare sig den första eller sista som är med om det. Vissa saker går som en röd tråd från vänster till höger; forumerlingar blir cementerade och då även åsikter så klart om man själv inte grubblar vidare. För mig är miljön en väldigt viktig fråga. Det finns så mycket som vi kan påverka i positiv riktning, men vill vi slippa skeptiker och vill vi att människor ska förstå, ja då måste vi driva frågorna på ett bättre sätt.

 

Annonser

Årets friluftsskommun

Nej, helt normalt känns det inte idag heller, men ganska i alla fall. Eller, kanske inte ändå, även om det som har hänt har sjunkit in. Men hur ska livet någonsin kunna bli normalt för dem som drabbats? Flera kanske har fått men för livet, andra har mist familjemedlemmar och vänner. Det är så grymt och vi är nog många som har offren i tankarna mer eller mindre hela tiden.

Men idag blir det trots allt ett blogginlägg om något annat också, nämligen att Huddinge tillsammans med Örebro förra veckan blev årets friluftskommun. Grattis till oss! Det är Naturvårdsverket, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening och Svenskt Friluftsliv som ger utmärkelsen Sveriges friluftskommun. Poängen är att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv och naturturism.

Det är extra roligt att Huddinge, som gränsar till Stockholm, lyckas så bra med den här typen av arbete. Det är trots allt en storstadskommun. Men med över 36 procent naturreservat och alla satsningar som görs så är det inte konstigt. Därutöver så finns ännu mer ytor för friluftsliv, något som många uppskattar. Vi människor behöver rekreation och många mår väldigt bra av att kunna vistas ute i lugn och fridfull miljö, så jag hoppas att kommunen även framöver kommer att göra de här prioriteringarna.