Etikettarkiv: populism

Varför driver vissa politiker frågor mot bättre vetande?

Gårdagens inlägg om hur en del politiker – mot bättre vetande – jobbar stenhårt för att få oss människor att använda andra däck än dubbdäck ledde till att jag började fundera över hur ofta som de egentligen driver politik på det här viset. Det är faktiskt inte helt ovanligt. Det jag tänker på är när de trots att de är motbevisade eller att allt förnuft säger något annat, ändå håller fast vid sin linje. Det finns säkert alltid några som i alla fall till att börja med gör saker i ren okunnighet, men det kan man enkelt råda bot på om man vill. Det är bara att ta reda på fakta och det har aldrig varit enklare än nu då det bara handlar om några knapptryckningar. Ändå så ändrar sig inte alla.

För det mesta så tycker jag att politiker ändå resonerar på ett vettigt sätt, i alla fall utifrån de åsikter som de har. Det är ju inte samma sak som att man delar dem, men grundar man sina åsikter och beslut på vad som är ett seriöst underlag så respekterar jag ändå det man jobbar för. Så måste det vara i en demokrati. Man kan trots allt komma fram till olika slutsatser, ibland på ideologisk grund, ibland därför att man läser ut olika saker ur fakta. Men det finns också frågor där det inte finns något rätt eller fel och då blir det tyckande. Man kan inte alltid i förväg veta vad som är rätt väg att ta.

Sedan så har vi alltså de fall – som dubbdäcken – där det liksom inte finns utrymme för godtyckligt tyckande eftersom man faktiskt har svart på vitt. Det spelar heller ingen roll hur man läser datan. Slutsatsen kan bara bli en enda. I sådana fall och andra situationer där man uppenbart går emot bättre vetande och fakta, så blir jag väldigt frustrerad. De personer som är valda att företräda oss ska alltid göra det seriöst och därför är det så sorgligt att man driver sin linje även om man vet att den är till nackdel för oss. Sådant är för mig obegripligt och det är verkligen illa att vissa bedriver politik på det viset. Det kan inte handla om annat än populism, vilket inte borde höra hemma inom politiken.

 

Dialogen med väljarna

Efter gårdagens inlägg om skolan och kommunens beslut om omorganisering i Skogås-Trångsund så har jag funderat ytterligare kring det här med dialog. Liknande beslut och andra som kan röra vägdragningar, bostadsbyggande, bygge av idrottshall eller ny förskola är frågor som alltid är heta och väcker reaktioner. Ibland så går det ganska smidigt, ibland så går det inte alls lika bra utan det blir uppror bland väljare och övriga berörda invånare. Det händer även att någon överklagar, vilket kan förskjuta viktiga beslut för lång tid. Att därför föra en dialog med invånarna är alltid viktigt. Beroende på ärende så kan det ske på olika sätt.

Vissa ärenden kan räcka att de informeras om på kommunens webbplats, andra behöver flera möten för information och kanske möjlighten att ge de berörda inflytande. Sådant är dessvärre inte alltid möjligt, men då är det viktigt att alla som känner oro eller är emot frågan får så bra information som möjligt. Ofta så accepteras det som sker om man vet varför. Inga politiker tar för övrigt beslut för att jäklas med invånarna, det vore politiskt självmord och mycket kontraproduktivt. Viktigt i sammanhanget är ändå att man som politiker, och även tjänsteman för den delen, är så lyhörd som möjligt.

Ibland så har jag upplevt att det finns ett ”vi och dem”, även om jag vet att ansvariga politiker vill väl. Därför så är det alltid viktigt att tänka på hur den ”drabbade” ser på saken. Men även vi väljare har naturligtvis en skyldighet och den är att ta reda på hur saker förhåller sig innan vi klagar. Det sker inte alltid och då blir det lätt kollition redan från början. Ödmjukhet från båda parter och processer som är så öppna som möjligt är det bästa. Tänk också på att du hittar det mesta som du behöver på kommunens webbplats. Där finns ärenden att läsa som är på väg, men även protokoll. Många kommuner låter även invånarna sitta och lyssna på sammanträdena och ibland finns även en frågestund innan. Utnyttja den möjligheten om du vill veta mer om hur besluten fattas och vilka ärenden som är på gång.