Etikettarkiv: Sekulärt samhälle

Religion både berör och upprör

När jag har sökningar på min blogg så kommer ofta inlägg som rör religion upp. Beroende på vår egen livsåskådning så förhåller vi oss olika till religion, men vi förhåller oss även till olika religioner. För vissa påverkar det allt, hela livet levs genom det. För andra så är det så ointressant som det kan bli. Eftersom jag är väldigt aktiv på sociala forum så ser jag kommentarer från alla typer av människor. Min uppfattning är att de flesta respekterar andra och deras tro, eller icke tro, eller kanske tvekan inför om det finns något högre stående. För egen del så har jag inte problem med något eller någon så länge som det inte påverkar andra negativt. Alla måste få leva som de känner är bäst för dem själva.

För mig är ett öppet samhälle självklart. Vem är jag att bestämma över hur andra ska leva sina liv, lika lite som någon annan kan bestämma över mitt? Ändå så ser vi så otroligt mycket av det här i samhället, och det ökar dessutom. Menar politikerna allvar när de talar om sådana här frågor så måste de också i nästa valrörelse våga tala om hur vi ska förhålla oss som land till just religion och religioner. De flesta människor ser vårt sekulära samhälle som något positivt, vilket det också är. Däremot så finns det vissa som inte alls gillar det.

Ju fler vi blir och ju fler livsåskådningar som ska samsas, ju viktigare är det att ligga steget före, annars kan de bli riktiga kollisioner. Sådana ser vi för övrigt redan. Ändå så verkar ingen vela ta i frågan och erkänna allvaret i den. Det finns länder där det är höga straff om man inte följer den religion som gäller. På vissa håll vågar människor som är ateister inte berätta att de är det. Så ser det visserligen inte ut i Sverige, men det finns människor som gärna vill att religionen ska ta mer plats, och då självklart deras egen. Just därför så är det viktigt att förekomma än att förekommas. Det hoppas jag att de politiska partierna inser och det vore bra om de vore tydligare med vilka fördelar vårt sekulära samhälle har givit oss. Det har gjort att vi alla får plats, vilket är den enda vägen att gå. Jämlikhet ska nämligen gälla alla.

 

Annonser

Varför religion inte ska gå först

Många hänvisar till religionsfrihet och kräver gång efter annan särbehandling. Det kan vara på en fotbollsarena, arbetsplats, utbildning, simhall eller någon annanstans. Man vill inte anpassa sig efter regler som handlar om klädsel, uppgifter som ska utföras, likvärdigt bemötande av kvinnor, män eller homosexuella. Det kan handla om att man inte ens vill vistas på samma plats som vissa personer och därför kräver uppdelning av oss människor.

Det finns massor av saker som påverkas av religion och visst ska vi vara tillmötesgående i de fall som det inte påverkar omgivningen. Alla måste få leva sitt liv som de vill så länge det inte skadar andra eller påverkar dem negativt på annat sätt, kostar samhället extra pengar och så vidare. Det är grunden i en demokrati, att vi ska få tyckta och leva som vi själva vill. Men när det gäller religion kontra det allmänna och det gemensamma och där vi möts på samma arena så att säga, så finns det en del att tänka på.

Det finns så otoligt många livsåkådningar och de ska kunna samsas om vi vill leva i en demokrati med fred. Därför så måste stat och religion särskiljas. Dit har vi i Sverige kommit. Kyrkan talar inte längre om vad vi ska tycka, att vi måste tro på gud, hur vi ska klä oss och vem vi ska välja som livskamrat. Nu finns det återigen starka krafter som försöker blanda in religion i vår vardag så att omgivningen ska anpassa sig i stället för tvärtom. Där måste vi våga värna om det sekulära samhället, för det är endast i ett sådant som alla livsåskådningar får plats. Avslutningsvis så kan man inte grunda ett samhälle på just vad ordet innebär: en tro på något.