Etikettarkiv: stärk föräldrarollen

Barns rättigheter

Många talar om barns rättigheter och använder argumentet i olika sammanhang, till och med när det kanske mer gynnar vuxenvärlden. Ett sådant sammanhang är för mig, och många andra, när vissa politiker vill att barnen ska gå i förskolan fler timmar än nödvändigt. För vems skull vill man det? Speciellt om vi talar om de minsta barnen. Men det finns många andra sammanhang där inte barnen är dem som skyddas eller ses till. Ett sådant är alla som hamnar snett på något sätt eller där de inte sköter skolan eller vad det nu kan vara. Där är det alltid barnen som är i fokus, föräldrarna nämns sällan.

FN, Förenta nationerna, har tagit fram (1989) en barnkonvention där bland annat följande står i en av artiklarna: ”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.” Gäller detta alla barn? Sannerligen inte. Ställer samhället tillräckligt med krav på föräldrar eller andra vårdnadshavare? Sannerligen inte. Varför? Ska man vara lite synisk och det är jag nu, så är det väl så att det är enklare att fokusera på barnen och se vad de gör som är fel än på de vuxna. Att lyfta fram föräldrarollen och visa att vi har ansvar för de barn som vi har skaffat handlar självklart inte om att hänga ut eller straffa någon. Det handlar om att ge alla barn en så bra start i livet som de kan få.

Det finns inga perfekta föräldrar och vi blir inte automatiskt bättre människor när vi skaffar barn, men det är alldeles för många som inte tar rollen på allvar och det drabbar både barnet och ofta omgivningen. Orkar eller kan man inte ta det ansvar som man borde, för ibland ser livet faktiskt ut så, ja, då ska samhället stötta och hjälpa, men föräldern ska ändå känna att den har ansvar, både för sin egen och barnets skull. Här måste samhället ta mycket större ansvar. En dag kanske vi lever upp till den här delen av barnkonventionen och det skulle vara guld värt för många barn.

Samhället har gjort föräldrarna osäkra i sin föräldraroll

Jag bloggade i går om att jag tycker att Stockholms beslut om obegränsad förskoletid till föräldraledigas barn är ett dåligt beslut. Jag har alltid varit av inställningen att det är fel att ge allt för många timmar. Det av flera anledningar, men främst för barnets egen skull så klart. Nu handlar det visserligen om hur gamla barnen är, men sådana här beslut diskuteras sällan utifrån den aspekten, trots att en femåring självklart har andra behov än ett mycket yngre barn. Men det är även en kostnadsfråga och många kommuner har det kämpigt redan som det är. En annan aspekt är att även det äldre barnet fortfarande är i en period då det behöver knyta an till sina föräldrar. ”Men om man jobbar då?” hör man ibland. Ja, då är det ju som det är, men har man chansen att få ge sitt barn en lugnare tillvaro så bör man ta den.

Men förskolan är förhoppningsvis en bra plats för alla våra barn och jag minns själv att mina trivdes. Det var många gånger som man kom lite tidigare, som många av oss försöker att göra, och barnen var upptagna med annat och inte alls hade bråttom hem. Det hände vid enstaka tillfällen att man även var sist att hämta och de gångerna minns jag faktiskt som positiva på så vis att mitt barn fick ha fröken för sig själv och de hann sitta och mysa med en bok till exempel. Men de fick så kkart mycket annat med sig, för förskolan är ett ställe där man lär sig och upptäcker saker. Än mer i dag är när mina barn var små. Men ändå, något har blivit knas på resans gång.

Många gånger fick vi politiker och tjänstemän fått ta emot mejl och telefonsamtal från upprörda föräldrar som ansåg att de borde ha rätt till ännu fler förskoletimmar för det äldre barnet när de är hemma med sin bebis. De flesta hänsvisade till pedagogiken och barnets behov av detta oavsett hur litet det var. Mitt svar var alltid att de trots detta är de viktigaste personerna i sina barns liv och att de den tid som barnet inte är på förskolan absolut kan tillfredsställa dess behov. Det har verkligen gått snett när många är oroliga för att de inte räcker till för sin 2-åring om de inte får fler än 15–25 timmar i veckan. Det är ett misslyckande när samhället har förmedlat en bild som gör att föräldrarna tror det. Stärk föräldrarollen i stället för att öka antalet förskoletimmar.