Etikettarkiv: Tolkhjälp

Hur mycket hjälp är lagom innan det blir stjälp?

I dag var vi några personer som hamnade i en intressant diskussion om hur mycket man ska underlätta för invandrare som inte kan svenska. Det kan handla både om skriven text och tolkhjälp. Hur mycket är lagom så att man hjälper i stället för stjälper? Som någon sa: Underlättar man för mycket genom bland annat tolkar så är risken att man gör människor en björntjänst. Det ligger något i det tycker jag.

För egen del så anser jag inte att det är helt enkelt hur man ska hantera problemet. Vad är lagom mycket hjälp? Diskussionen började med att en i sällskapet berättade om en finsk kvinna som hon kände till och som hade bott här i 30 år men ändå inte kunde svenska. Om man klarar sig bra ändå, vilket väldigt många gör, så finns alltså risken att man aldrig lär sig språket. Själv så skulle jag känna en väldig stress över att stå utanför samhället i så mycket som det innebär att inte kunna tala med andra i det land där man trots allt bor. Men det finns ju mer än personliga problem som det kan åsamka en och det är att man inte kan bidra till allas vårt gemensamma som man borde om man är svensk medborgare.

När jag var politiskt aktiv så var jag en av dem som såg till så att vi fick vårt partiprogram översatt till olika språk. Jag tycker också att det är bra att kommunen kan översätta viss text i olika sammanhang och tolkar är en direkt nödvändighet om man är nyanländ. Men efter ett tag så är det kanske inte längre en hjälp, utan det ger människor möjligheten till att ta den enklaste utvägen och låta bli att anstränga sig med svenskan, vilket riskerar att de framför allt kommer att få svårt att få jobb och hamnar i bidragsberoende. Med andra ord så behövs nog en avvägning för hur mycket hjälp man ska få och då beroende på hur länge som man har varit här. Det gynnar både den enskilda individen och samhällsekonomin. En vinna-vinna-situation alltså och det måste väl vara det bästa, eller hur?