Etikettarkiv: Västerås kommun

Arbetsplatsklädsel

Återigen så skrivs det om klädsel på arbetsplatser och att ytterligare en person väljer arbetslöshet hellre än att följa arbetsplatsens regler. Inte bara det, arbetsplatsen har blivit DO-anmäld! Vare sig första eller sista gången. Det handlar om att en enskild anställd vill ha andra regler än arbetskamraterna, oftast att man ska få klä sig som man vill, men även andra undantag då man i vissa fall anser att man ska slippa arbetsuppgifter som man inte vill utföra. Allt med stöd av ens personliga religion.

Självklart så förstår jag precis som alla andra att saker inte är svart eller vitt alla gånger, men om man tar ett steg tilbaka och betraktar det hela med nyktra och sakliga ögon, vart landar man då? Jo i att det inte handlar om att religionen begränsar mångas liv i samröret med andra människor i samhället och/eller att patriarkatet tillåts styra. I Sverige så har kampen varit lång och hård för att nå det sekulära samhälle som vi har uppnått. Det har gjort oss till ett av världens mest jämställda, fredliga och demokratiska länder.

Hur har vi lyckats? Jo, vi har i samförstånd och på demokratisk väg kunnat enas i att stat och religion inte hör ihop och vi har kommit fram till att samröre med våra medmänniskor kräver kompromisser ibland. Men så länge ingen kommer tills skada eller kränks, så skiljer vi på vårt privata och professionella jag på bland annat arbetsplatser för att undvika friktioner. Religionsfriheten måste respekteras, men då måste också religiösa respektera att det handlar om just en tro och att den aldrig kan ha företräde framför det gemensamma som rör oss alla. Backar vi tillbaka till när religionen har tolkningsföreträde så är vi inne på en farlig väg, speciellt med tanke på att det finns fler än en religion i Sverige i dag.