Etikettarkiv: Zeinab Hamie

Att anpassa sig efter religioner

Häromdagen så var det en kvinna, Zeinab Hamie, som valde arbetslöshet framför sommarjobb på grund av att arbetsplatsen krävde kortärmat när hon jobbade. I dag så har barnmorskan Ellinor Grimmark valt att gå till Europadomstolen i Strasbourg för att få sitt ärende prövat. Jag har själv varit på studiebesök hos Europarådet och vet att det finns många angelägna och viktiga ärenden som människor vill få prövade. Det här anser jag inte vara ett av dem.

Så här säger Europadomstolen själva på Europarådets webbplats: ”Europarådet är kanske mest känt för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det är till denna som enskilda personer i medlemsländerna kan klaga när de anser att det nationella rättsväsendet inte skyddat de mänskliga rättigheter som lagts fast i Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter.”

Men även om jag inte anser att det här är ett ärende som ska uppta tid från domstolen, då barnmorskan faktiskt har sökt ett jobb där det ingår uppgifter som hon inte tänker utföra, så tycker jag att det är hennes mänskliga rättighet att få saken prövad. Däremot så kan man fundera över hur människor utnyttjar systemet för egen vinning. Alla håller naturligtvis inte med mig här, men jag är övertygad om att majoriteten gör det. Det är bara att titta på reaktionerna angående det som hon driver.

 

Arbetsplatsklädsel

Återigen så skrivs det om klädsel på arbetsplatser och att ytterligare en person väljer arbetslöshet hellre än att följa arbetsplatsens regler. Inte bara det, arbetsplatsen har blivit DO-anmäld! Vare sig första eller sista gången. Det handlar om att en enskild anställd vill ha andra regler än arbetskamraterna, oftast att man ska få klä sig som man vill, men även andra undantag då man i vissa fall anser att man ska slippa arbetsuppgifter som man inte vill utföra. Allt med stöd av ens personliga religion.

Självklart så förstår jag precis som alla andra att saker inte är svart eller vitt alla gånger, men om man tar ett steg tilbaka och betraktar det hela med nyktra och sakliga ögon, vart landar man då? Jo i att det inte handlar om att religionen begränsar mångas liv i samröret med andra människor i samhället och/eller att patriarkatet tillåts styra. I Sverige så har kampen varit lång och hård för att nå det sekulära samhälle som vi har uppnått. Det har gjort oss till ett av världens mest jämställda, fredliga och demokratiska länder.

Hur har vi lyckats? Jo, vi har i samförstånd och på demokratisk väg kunnat enas i att stat och religion inte hör ihop och vi har kommit fram till att samröre med våra medmänniskor kräver kompromisser ibland. Men så länge ingen kommer tills skada eller kränks, så skiljer vi på vårt privata och professionella jag på bland annat arbetsplatser för att undvika friktioner. Religionsfriheten måste respekteras, men då måste också religiösa respektera att det handlar om just en tro och att den aldrig kan ha företräde framför det gemensamma som rör oss alla. Backar vi tillbaka till när religionen har tolkningsföreträde så är vi inne på en farlig väg, speciellt med tanke på att det finns fler än en religion i Sverige i dag.